zondag 13 december 2009

Zapatero, de eeuwige optimist - Casa Archidona Report 'A day in a Life'

Ik sla de krant open en zie deze grappige cartoon van Zapatero, de minister president van Spanje. De tekening spreekt voor zich. Hoewel de meeste andere EU-landen uit het dal klimmen, is de economie van Spanje voor het zesde kwartaal nog altijd aan het krimpen. En met een werkloosheidspercentage van 19% liegt dit cijfer er niet om. Voordat er echt sprake was van "de crisis" had Spanje natuurlijk al een zwakke positie toen de zeepbel van de huizenmarkt barstte in 2007 . Volgens optimisten zal Spanje pas vanaf 2011 herstel kunnen verwachten. De premier Jose Luis Zapatero, erkent nu dat de 'huizenmarkt boom' een slechte zaak is geweest. Zo een 900.000 nieuwe werklozen zijn grotendeels ongeschoolde werknemers in de bouw, die waarschijnlijk niet meer zullen fluiten naar vrouwelijk schoon, maar nu dus fluiten naar hun banen in de bouw omdat die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren. Toen Zapatero weigerde de omvang van de problemen in te zien, verloor Zapatero zijn geloofwaardigheid. Zoals bekend heeft Zapatero een aversie tegen pessimisme en beweerde dat Spanje herstellende was en de potentiele groei boven het gemiddelde lag van de eurozone. Vorige week heeft de regering hun voorstel "Duurzame Economie" gepresenteerd, een strategie die vooruit kijkt naar 2020 met de beste intenties, zoals duurzame energie, bescheiden liberalisering, meer opleiding. Maar er wordt bijvoorbeeld weinig nadruk gelegd om maatregelen te nemen op korte termijn, zoals het systeem op de arbeidsmarkt, waarbij tijdelijke krachten er het eerst uitvliegen en inefficiente werknemers met vaste contracten worden beschermd omdat het extreem moeilijk en kostbaar is om deze werknemers te ontslaan. Dit gaat dus ten koste van de productiviteit en zorgt er bovendien voor dat mensen die werkloos zijn meer zwart gaan werken. Gezien de bescherming voor de vaste medewerkers en de beperkte flexibiliteit van de lonen, hebben veel kleine en middelgrote ondernemingen groter risico op faillissement. Verder loopt de staat vanwege de werkloosheid veel geld aan belastinginkomsten mis. Mevrouw Salgado, de minister van Financiën zet voor volgend jaar de rem op fiscale uitbreiding, de belasting gaat omhoog en de overheidsuitgaven zullen worden beperkt. Hoewel nfrastructuur, inclusief uitbreiding van hoge snelheidsverbindingen nog wel geld za blijven ontvangen. Renfe is namelijk met zijn groene technologie een voorbeeld geworden van de nieuwe duurzame economie, dat de heer Zapatero wil creëren. Helaas is de schokkende verslechtering van de overheidsfinanciën, die uit een begrotingsoverschot in 2007 komt en nu naar een tekort is gegaan van meer dan 10% van het BBP, waardoor bezuinigingen onontkombaar zijn. Een korte-termijn redder is de rest van de EU, die zorgdraagt voor twee derde van de Spaanse Export. Hier kan je natuurlijk een tijdje op meeliften maar Spanje zal waarschijnlijk toch meer zijn best moeten doen om Spanje weer in het gareel te krijgen.

Bron: The Economist

Geen opmerkingen: