woensdag 22 juni 2011

Keizer Karel V in Andalusië. Wittebroodsweken - De boekenkast van Casa Archidona

Na het huwelijk van de jonge Karel V met Isabella van Portugal in 1526 werd Granada een tijdlang het centrum van de wereld. Welke invloed had het verblijf van Karel V en zijn hof op stad en land? Deze uitgave geeft een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen in die tijd: de bruiloft van Karel en Isabella in Sevilla en de feestelijkheden naar aanleiding daarvan, het conflict van Karel V met de paus en met de lastige koning Frans I van Frankrijk, problemen met de oorspronkelijke Moorse bevolking, de verblijfplaats van het jonggehuwde paar enz. Er wordt zelfs aandacht besteed aan de gerechten die bij Karel V op tafel kwamen en wat hij in zijn vrije tijd deed.

Foto: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/regular/FC/1/8/8/8/1001004011158881.jpg
Website: www.maklu.nl

Geen opmerkingen: