woensdag 8 december 2010

8 december Inmaculada Concepcion - feesten

Maandag was het al een feestdag in Spanje, dinsdag ging iedereen weer aan het werk (tenzij vrij genomen) en vandaag mochten wij weer uitrusten! De reden dit keer natuurlijk van katholieke aard: Maria Onbevlekte Ontvangenis.
Voor de niet gelovigen hier wat achtergrondinformatie:

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Rooms-katholieke Kerk dat op 8 december met een hoogfeest gevierd wordt. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door vast te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast.
Zij ontving, met andere woorden, een onbevlekte ziel. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige Verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast.Het dogma werd op 8 december 1854 afgekondigd door paus Pius IX en zette onder Rooms Katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang. Omdat het dogma niet expliciet vermeld wordt in de bijbel, wordt het door de protestantse kerken afgewezen. Katholieken wijzen daarop dat er wel degelijk in de Bijbel een passage staat, waarin God zegt dat "niets dat onrein is de Tempel zal binnen gaan". Het menselijk lichaam wordt in de Bijbel vaak genoemd als tempel van de Heilige Geest. Volgens deze zienswijze kan ook de Heilige Geest nergens komen of binnentreden waar onzuiverheid heerst. Aangezien Jezus Christus waarlijk God en waarlijk mens was, kon ook Hij pas incarneren als de plek van incarnatie ook zuiver was. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak verward met een ander dogma: dat van Jezus' geboorte uit een maagd.

Bron: http://www.beleven.org/feest/maria_onbevlekte_ontvangenis
Foto: http://www.donbosco.es/Santoral/imagenes/0812.jpg

Geen opmerkingen: