woensdag 10 juni 2009

Dubbele achternaam en niet van adel - gebruiken en gewoonten

In tegenstelling tot veel landen, zijn Spanjaarden veelal in het bezit van een christelijke naam en twee achternamen.
Nee er stroomt geen blauw bloed door al die Spanjaarden, maar het gebruik is, dat wanneer een vrouw trouwt, dat de eerste achternaam van de vader en de eerste achternaam van de moeder worden doorgegeven aan de kinderen. Stel, Pedro Ramirez Martin trouwt met Carmen Lopez Perez, dan zullen hun kinderen de achternaam Ramirez Lopez krijgen. Dus eerst de achternaam van de vader en dan die van de moeder. Het is altijd de achternaam van de vader die wordt overgedragen naar de volgende generatie.

Omdat Spanje een rooms-katholiek land is, hechten ze veel waarde aan de "Heilige dag" of "Naam dag" . Dit hebben we al eerder kunnen lezen als het gaat om al die feestdagen die Spanje heeft vanwege al die heiligen die dan worden geeerd. In het verleden was je "naam dag" (Dia de tu santo) zelfs belangrijker dan je verjaardag. Als je dezelfde naam hebt als een heilige of een naam die verband houdt met het verhaal van een heilige, dan heb je een "naam dag". Op deze dag kreeg je dan geschenken en kaarten. Je ziet dat het gebruik geleidelijk afneemt en de verjaardag steeds meer de belangrijkste viering wordt.

Zoals met andere christelijke landen, zijn veel namen tot op de dag van vandaag afkomstig uit de bijbel. Een belangrijke bron zijn altijd de namen van beroemde heiligen en martelaren geweest. De Kerk moedigde sterk aan om kinderen een heilige naam te geven. Sommige van deze heiligen uit het Nieuwe Testament, de algemene namen of Hebreeuws zoals bijvoorbeeld, 'Juan' en 'Maria' of Grieks zoals 'Lucas of 'Pedro'. Maar ook van oorsprong Hebreeuwse namen uit het Oude Testament, zoals 'Adan'(Adam) en David en Eva en Ruth. Ook worden er veel namen gegeven ter ere van de Maagd Maria, zoals 'Dolores' en 'Mercedes' die zijn overgenomen van de titels van Maria, terwijl anderen zoals 'Concepcion' en Anunciacion' verwijzen naar gebeurtenissen in haar leven.

Vervolgens zijn er veel namen afkomstig van de volkeren die in vroegere tijden Spanje bezette.
Zoals de Arabieren; kijk maar naar de Spaanse naam 'Almudena' die is afgeleid van Al-Madinat, wat de stad betekent in het Arabisch en verder zijn de namen 'Carlos' , 'Luis' en 'Matilda' afkomstig van de Germaanse stammen.

Ook hebben de mythologie en de literatuur hun sporen achtergelaten; voorbeelden daarvan zijn 'Beatriz' en 'Melissa'.

Ten slotte hebben de grote toestroom van toeristen/buitenlanders naar Spanje hun stempel gedrukt.
Voorheen was het alleen mogelijk om je kind een katholieke naam te geven. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind in Spanje mijn tante inspireerde om haar zoon (mijn neef) te vernoemen naar mijn buurjongen 'Pieter', omdat ik het altijd over hem had. Stomverbaasd was ik, toen ik hoorde dat ze deze naam niet mocht opgeven, daarom werd het officieel Pedro maar werd hij door bekenden Pieter genoemd. Naderhand wilde mijn neef niet meer Pieter genoemd worden, dit omdat ze hem pestte met 'Pieter Pan'.
Dit speelde nog niet eens zo lang geleden, eind jaren tachtig. Deze wet dateerde nog uit de tijd van Franco, gelukkig is dat nu gewijzigd.

Foto: http://gerardoconejeros.files.wordpress.com/2007/04/nombres.jpg

Geen opmerkingen: