donderdag 23 juni 2011

Corpus Christi (Sacramentsdag) in Toledo - feesten

Corpus Christi is het belangrijkste en oudste feest van Toledo. De exacte datum is onbekend maar waarschijnlijk werd het feest al gevierd in de 15de eeuw. Deze plechtige religieuze processie wordt gevierd op de dag van Corpus Christi en voorgezeten door de aartsbisschop van Toledo, Kardinaal Primaat van Spanje. De historische straten van Toledo die de achtergrond vormen van de plechtige processie, zijn versierd met wandkleden uit de 16e en 17e eeuw en de grond is bezaait met aromatische kruiden. Het hoogtepunt is de monstrans die dateert uit 1515 , weegt rond 160 kilo, door het vakmanschap in goud en zilver van onschatbare waarde. Gevolgd door een traditionele stoet van volgelingen van de verschillende religieuze broederschappen en gilden. (Monstrans is een houder, meestal van metaal, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond)De processie begint 's middags zodra de klokken beginnen te luiden en de groep van Reuzen die de verschillende continenten vertegenwoordigen verschijnen. Op deze dag heb je tevens de kans om de prachtige herenhuizen van de stad te bekijken, aangezien alleen op Corpus Christi de deuren voor publiek worden geopend. Verder is er uitgebreid programma van concerten, shows en sportwedstrijden, die een week duren. Overigens wordt Corpus Christi ook in andere plaatsen gevierd maar met name in Toledo, Sevilla en Granada.

Achtergrondinformatie: Corpus Christi is een belangrijk feest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.

Bron: wikipedia
http://www.spain.info/vive/fiestas/toledo/corpus_christi.html?l=nl
Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Procesi%C3%B3n_de_la_Custodia_-_Corpus_-_Toledo_-_29_may_2005.JPG

Geen opmerkingen: