zondag 28 december 2008

Dia del los Santos Inocentes, 1 april kikker in je bil! - feesten


Vandaag was het in Spanje 1 april! Nee hoor, ze gebruiken geen andere kalender. Maar als je wilde kon je je helemaal uitleven om mensen in de maling te nemen. Het hele land doet mee, van kinderen tot volwassenen, maar ook zeker de media weet mensen aardig in het ooitje te nemen met verzonnen nieuwsberichten. De grappen zijn er natuurlijk in alle soorten en maten, van de suiker en zout verwisselen, tot een sms-dienst die aangeeft dat je auto is weggesleept of een krantenbericht dat de OPEC had besloten de prijs per olievat te verlagen naar 1,62 Dollar, je kan het zo gek niet bedenken. En dat te bedenken dat de achtergrond van Dia de los Santos Inocentes helemaal niet zo feestelijk is. De Spanjaarden herdenken de massale kindermoord die werd bevolen door heerser Herodes, de Romeinse vazalkoning in Jeruzalem tijdens de geboorte van Jezus. Volgens de Bijbelse vertelling had koning Herodes van de drie koningen uit het Oosten vernomen dat de (toekomstige) koning der joden in Bethlehem geboren was. De koningen waren naar hem op weg en werden daarbij geleid door de ster. Herodes, die zelfs zijn eigen zonen had laten doden uit angst dat ze hem van de troon zouden stoten, vreesde meer dan ooit voor zijn positie en vroeg de drie wijzen na hun bezoek terug te komen om hem te laten weten waar hij het kindje zou kunnen vinden. Zogenaamd om de baby te huldigen, maar zijn intentie was om het direct uit de weg te ruimen. De drie koningen op hun beurt werden in een droom gewaarschuwd voor de kwade bedoelingen van de Romeinse heerser en keerden niet meer terug. Toen Herodes merkte dat hij om de tuin was geleid, zond hij zijn manschappen uit om in Bethlehem alle jongetjes onder de twee jaar om het leven te brengen: Herodes wilde er zeker van zijn dat de nieuwe koning der joden hem nooit in de weg zou zitten. Het bloedbad ging de geschiedenis in als de Kindermoord van Bethlehem. Wat de heerser niet wist, was dat ook Jozef in een droom werd gewaarschuwd en maatregelen nam. Met Maria en de baby Jezus vertrok hij naar Egypte. De Koning der joden bleef in leven, maar andere onschuldige kinderen stierven een oneerlijke dood. Het katholieke geloof leert dat God met de dood van de onschuldige jongetjes van Bethlehem de komst van de Messias aankondigde. Maar zoals wij inmiddels weten van katholiek Spanje met hun religieuze data om daar weer een feestje van te maken. Dit bericht is echter geen grapje!

Bron: artikel van Annnebeth Vis, Temperament dec. 2008

Geen opmerkingen: